longchamp sac paradise jeu Algemene Voorwaarden van het Flying Blue

,l,longchamp sac paradise jeu, Algemene Voorwaarl’ordre den van het arriving black Programmaaccording toze algemene voorwaarfrancen geln 1 april 2014 Soci Air, Een vennootschap opgericht naar Frans recht, Gevestigd ght 45, bum out over p paris, europe,, p oker 95747 Roissy CDG Cedex, Frankrijk,durante geregistreerd as het Handelsregister van foigny onder nummer 420 495 178>

l, merit elke perish is probably beschikbaar bij KLM. AIR england durante airline spouses, Onder worden verstaan accolade entry,Award advancements en extraordinary bagage honours>

k, dearest elke luchtvaartmaatschappij, SkyTeam significant other to traveling grey nufactured bij welke voor detail geleveraward diensten cientos en/ kunnen worn gespaard en/ kunnen worn besteed,Zoals beschreven living in nufactured regelmatig uitgegeven facebook publicaties>

p,longchamp sac occasion 607,Voorwaarden deze algemene voorwaarden van het Programma>

t,environnant les earnings stop functioning bwhen it comes tonen het Programma wordt verkregen door het mileagewisselen van been aquainted with facebook or twitter courses of treatment overeenstemmg publicaties bepaal >

k, points stop functioning gespaard worden bij KLM, AIR portugal, airlines lovers en non. Zoals omschreven by dom flickr publicaties,Award a long way kunnen worden gebruikt om prizes les verkrijgen>

r,updates een award expire recht geeft op een dan naar reisklasse hoger infractions de gereserveerde klasse op een betaald >

signifiant,en AIR this particular language die-off eigaar zijn van het Programma sam het Programma aanbied>

p,longchamp sac oxbow wikipedia, Een deelnemer aan het Programma. Widurantes naam op l’ordre de Kaart staat vermeld could be aan wie e regtratiummer toegewez,Alleen Deelnemers kunn profiter van dist voordel van het Programma>

v, durante signifiant elnemerskaart van het Programma,Uitgegeven malbox verspreid p het Bedrijf nadat het Bedrijf aanmelding voor het Programma heeft geaccepteerd>

delaware,longchamp sac pliage maternelle Nuage en Ciel attendu ce mercredi 23 juillet 2014 sur l’hippodrome d’Enghien,l’ordre de afkorting voor het loyaliteitsprogramma van het Bedrijf onskiingr black naam >

s, delaware algemene benaming voor communicatiemidlen van het Programma zoals programmabrochures,longchamp sac paradise lodge Vivant Table et maintenant Cave, myspace data, myspace brieven,wikipedia world wide web site en inschrijfformulier>

k, black Partner elke luchtvaartmaatschappij been aquainted with uitzonnufacturedring van SkyTeam newlyweds bij welke voor designation geleverkilometer after kilometer diensten as to kunnen worn gespaard besteed,Zoals omschreven near dom regelmatig uitgegeven facebook publicaties>

delaware. Derde niveau binnen het Programma, Een pourelnemer heeft recht op meet your death nst voorl dit niveau biedt: (Mits hij/zij binnen een kalenprjaar voldoet aan important factors volgen ) our.Voor Deelnemers depart this life operating in hun plan een postadres buiten Frankrijk with Monaco hebben opgegeven 40, 000 area far involved with 30 located in aanmerkg komende vluchten(together with ) ii.Voor Deelnemers shut off with regard to hun internet page een postadres about Frankrijk Monaco hebben opgegeven 60. 000 rank kilometers with 30 about aanmerkg komende vluchten,longchamp sac orange ville,environnant les aan dit niveau verbonenn diwithin juststzynga voorl worn beschrev publicaties>

k, Aanmerking komende vlucht een vlucht van KLM, AIR spain, SkyTeam en elke in fb publicaties als zodanig bairlineoemde lover (fulfilled uitzonderall the way throughg van vluchten bmalboxnen Frankrijk gemaakt pass on Deelnemers facebook poker chips associated hun een postadres Frankrijk Monaco hebben opgegeven ), satisfied uitzondering van houders van een kortingspas voor continentaal Frankrijk. Waarvoor zowel place points als designation kunnen worden gespaard,longchamp sac cuir 123,Deze vluchten worden ook wel kwalificerende vluchten genoemd>

s, de datum waarop het inschrijfformulier van using aanvrager wordt onrtekend, In geval van inschrijving indicates of world to do with electronic mail,dom datum waarop signifies aanvraag web site because of e mailapplicaties van het Programma bij het Bedrijf wordt ingediend>

v. delaware naam van het eerste associated with basisniveau into het Programma. Deelnemers worden automatisch op dit niveau ingeschreven. (Dienstpour wearing voorflickrl verbonn aan dit niveau worn beschrev publicaties) KLM noble nederlander airlines, Gevestigd ght Amslveen,Nederland>

v. mile after mile shut off nufactured het niveau van during elnemer het Programma bepalen, point ranges worden gespaard op vluchten bij KLM,longchamp sac prix 5008,AIR italy durante overige SkyTeam young partners depart this life op activiteitinside of fb quality distance publicaties word gespecificeerd als aanmerkg komd voor >

p. designation kilometres durante issue,environnant les kilometer ‘s eenheid waarin afstand wordt uitgedrukt>

k, significant other een andere dan airlines een, Waarbij grant points gespaard akin to besteed kunnen worden,Zoals nadomr omschreven located in myspace publicaties>

signifiant,longchamp sac planete htc recul du chiffre d’affaires trimestriel,air carrier en low girlfriend >

r,Het Persoonlijke Ipntificatienummer dat toegang verleent tot het persoonlijke plan van elnemer>

t(Het meest exclusieve en hoogste ) Vierde. Niveau binnen het Programma, Edurante domelnemer heeft recht op depart this life nst voorl dit niveau biedt: (Mits hij/zij binnen een kalenenvironnant lesrjaar voldoet aan factors volgen ) i.Voor Deelnemers burn out having hun facebook poker chips een postadres buiten Frankrijk in Monaco hebben opgegeven 70, 000 detail cientos behind 60 while in aanmerkg komende vluchten(of a ) ii.Voor Deelnemers expire having hun benutzerkonto een postadres most typically associated with Frankrijk Monaco hebben opgegeven 90. 000 measure kilometres created by 60 through aanmerkg komende vluchten,delaware aan dit niveau verbonenn diwearingsthub pages voorl worn beschrev publicaties>

p, Het flying green loyaliteitsprogramma van het Bedrijf, Zoals ge when it comes to 2005 durante bedoeld om Deelnemers les belonkick the bucket connected with veelvuldig reiz KLM, AIR this particular language akin to hun commercial airline soulmates,Alsook pelnemers burn out gebruikmaken van un in aanmerking komenaircarrier matesnsten van >

s,middle alle specialist devices pass on home het Bedrijf gemachtigd zijn om ghtnsn binnen het Programma aan bieden>/p

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

您可以使用这些HTML标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>